Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving

Kjersti Mordal Moen, Gro Rugseth
2018 Journal for Research in Arts and Sports Education  
doi:10.23865/jased.v2.1052 fatcat:fuw4y5vdwfcovkh6opuuesi2xe