Polyploidy in table beet breeding

С. І. Корнієнко, Є. П. Нестеренко, Т. К. Горова, І. М. Ремпель, Н. С. Ковальчук
2015 Plant Breeding and Seed Production  
ПОЛІПЛОЇДІЯ В СЕЛЕКЦІЇ БУРЯКУ СТОЛОВОГО Корнієнко С. І., Нестеренко Є. П., Горова Т. К., Ремпель І. М., Ковальчук Н. С. Інститут овочівництва і баштанництва НААН, Україна У статті висвітлено результати досліджень з використання у селекції буряку столового багаторосткового явища поліплоїдії при отриманні нових генотипів обробкою насіння колхіцином. Наведено геномну мінливість поліплоїдних форм та визначено їх доцільність і значення для селекційного процесу. Встановлено, що поліплоїдний зразок К
more » ... іплоїдний зразок К 1975 від скоростиглого сорту Дій перевищив за урожайністю вихідну форму на 4,6 т/га, тоді як зразок К 1792 від скоростиглого сорту Бордо харківський -на 6,3 т/га. Спостерігалась тенденція збільшення виходу типових коренеплодів і біохімічного складу. У поліплоїдних зразків за використанням цитофотометричного методу аналізу геномної мінливості насіння за ступенем плоїдності К 64-226 мав 2х -15, 3х -2, 4х -29, міксоплоїдів -4, тоді як К 66-227 -4х -25 і міксоплоїдів -24. Ключові слова: буряк столовий, вихідна форма, поліплоїдний зразок, колхіцин, геномна мінливість, біохімічний склад, урожайність Вступ. Іноземні і вітчизняні досягнення експериментального мутагенезу та поліплоїдії на цукровому і кормовому буряку останніми роками призвели до розробки нових генетичних методичних підходів, які дозволяють прискорити селекційний процес та розширити різноманіття вихідних форм за збільшеним проявом ефекту гетерозису за урожайністю, продуктивністю, стійкістю проти хвороб та вмісту хімічних лікувальних речовин [1, 2, 3, 4] . Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Поліплоїдні форми формуються як в природі (спонтанна поліплоїдизація), так і методами індукції (поліплоїдизуючої речовини -колхіцину 0,05 %) [5] . Найбільш ефективним методом визначення геномної мінливості та поліплоїдних форм (тетра, триплоїдів) за рівнем геному за дослідженнями Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН визнано метод флюорисцентної цитофотометрії з використанням комп"ютерних програм аналізатора плоїдності «Partec» [6, 7, 8] . Виходячи з цього, перед нами було поставлено завдання науково обґрунтувати існуючі методи створення поліплоїдних зразків з метою застосування в селекції буряка столового. У селекції виду буряка звичайного Beta vulgaris L. ефективним методом створення нового конкурентозданого вихідного матеріалу є поліплоїдія як фактор і наслідок еволюції рослин [9, 10]. Явище поліплоїдії, яка визначається зміною рівнів плоїдності в межах оптимального рівня для виду, відображено у роботах С. С. Хохлова [11], В. А. Кунах [12] і Т. В. Чугункова [13]. Мета і задачі дослідження. Встановити діапазон геномної мінливості поліплоїдних зразків буряку столового та визначити їх господарську цінність для селекції. Матеріал та методика. Дослідження з отримання поліплоїдних форм буряку столового в Інституті овочівництва і баштанництва НААН розпочато з 2000 р. Поліплоїдні форми створено експериментально при обробці насіння перед сівбою 0,05 % розчином колхіцину. Вивчення дії колхіцину на структуру клітинних популяцій сім"ядольних листочків за плоїдністю проводили за методикою, розробленою М. В. Роїком, Н. С. Ковальчук [14] в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
doi:10.30835/2413-7510.2015.57375 fatcat:jaksylid5ffyhiqqa3apn3puri