Çalışma Durumunun Kadın Sağlığına Etkileri

Safiye Özvurmaz, Hilmiye Aksu
2017 Arsiv Kaynak Tarama Dergisi  
Women play important social roles and have great importance for the society. Women may experience health problems due to working environment related risks like accidents and occupational diseases varying with job sectors. The number of occupational accidents, occupational diseases and work related reproductive health problems is gradually increasing. In Europe and in many other parts of the world, since women at reproductive period form a considerable part of workforce, new regulations should
more » ... egulations should be adopted so that employers will create an appropriate working environment in which women are protected, their problems are solved and their health risks are minimized. ÖZ Kadının toplum içerisindeki yeri ve önemi büyüktür. Çalışma yaşamındaki kadınların çalışma ortamındaki risklerden kaynaklanan sağlık sorunlarının (meslek hastalıkları ve iş kazaları) yanında, kadınların istihdam edildiği sektörlere göre, işle ilgili olan hastalıklar da ortaya çıkabilir. Kadın işçilerin geçirdiği iş kazaları, meslek hastalıkları ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlar her geçen gün artmaktadır. Avrupa'da ve dünyanın birçok başka yerlerinde de, üreme çağındaki kadınlar işyerlerinde işgücünün önemli bir kısmını oluşturdukları için işverenler yasalar ve yönetmelikler ile çalışan kadınların korunması ve sorunlarının çözümlenmesi için gerekli kolaylıkların sağlanması ve kadınların sağlık risklerini en aza indiren düzenlemeler yapması gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Kadın,sağlık,iş.
doi:10.17827/aktd.280535 fatcat:5la2o5fjezffpjjpm7r3jm5vgm