Džihad kao globalni terorizam

Hatidža Beriša, Milenko Dželetović, Igor Barišić, Ivan Rančić
2018 Vojno delo  
nacionalne odbrane Milenko Dželetović Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti Igor Barišić Univerzitet odbrane u Beogradu, Škola nacionalne odbrane Ivan Rančić Vojska Srbije RV i PVO lobalizacija kao univerzalni posthladnoratovski geopolitički proces nameće nove standarde i principe međunarodnih odnosa u kojima se sve nacionalne, socijalne, etničke, političke, kulturne, konfensionalne i druge specifičnosti zemalja i regiona potiskuje, marginalizuju, i potčinjavaju praksi ograničenog
more » ... ograničenog suvereniteta. Takav proces nailazi na otpore zemalja političkih protivnika, verskih i nacionalnih grupa i brojnih slobodoumnih građana koji ga doživljavaju kao ekspanziju neokolonijalizma. Terorizam se u pojedinim, islamskim zemljama i neguje ne samo kao vrhunsko nacionalno strategijsko opredeljenje, već i kao kulturno -verski i kao pitanje društvenog morala. Zloupotrebljavajući islamsku veru, na toj platformi gradi i dobija podršku jednog broja fanatičnih vernika, islamističkih grupa i organizacija koje vode borbu za stvaranje islamske države na zemaljskoj kugli programiranjem "džihada" Cilj rada je da se sagleda kako je "džihad" zloupotrebljen u svrhu globalnog terorizma, da se analizira geneza terorizma, njegov nastanak i razvoj sa akcentom na religijski terorizam. Ključne reči: globalni džihad, globalizacija, islamske države, religija, terorizam "Ubi jednog da bi uplašio hiljade" Stara kineska poslovica Uvod a navedenu kinesku poslovicu, može se reći da predstavlja osnovni moto, kako prošlih tako i savremenih terorističkih organizacija i da je danas aktuelna koliko i u vremenu kada je izrečena. Cilj je ostao isti (izazivanje straha), nasilje je metod, samo su se sredstva kojim se teži ostvarivanju tog cilj promenila. Promeni tih sredstava značajno je doprineo "fenomen" globalizacije. Globalizacija kao društveno-istorijski proces koji obuhvata skoro sva područja individualne, grupne i kolektivne ljudske civilizacije, nije vezana samo za politiku, već i za nauku ekonomiju,
doi:10.5937/vojdelo1807447b fatcat:fqmdstzwivhdfetyfzlnny265y