Les proves d'aptitud personals als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Josep Maria Cornadó
2017 Universitas Tarraconensis Revista de Ciències de l Educació  
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 15 de desembre de 2014 va establir els requisits per accedir al Grau en educació infantil, primària i al doble Grau en educació infantil i primària de les universitats públiques i privades del sistema universitari català a partir del curs 2017-2018 inclòs. Aquell acord establia la superació d'una Prova d'Aptitud Personal (PAP) que avaluarà, d'una banda, les competències comunicatives i lògico-matemàtiques bàsiques per mitjà d'una prova
more » ... jà d'una prova escrita i, de l'altra, avaluarà la reflexió i el raonament crític a partir d'una producció escrita que els estudiants hauran d'elaborar. En aquest article s'exposa l'objectiu i el funcionament d'aquesta prova.
doi:10.17345/ute.2017.1.1785 fatcat:dc676zq5ebb4vdy7uoxo47rduu