KADINLARIN SİYASETE GİRME YÖNTEMİ OLARAK MAHALLE MUHTARLIĞI AS A METHOD OF ENTERING WOMEN TO POLITICS THE DISTRIC MUKHTAR

Ahmet Mutlu, Yrd Doç, Mayıs Üniversitesi, İktisadi Ve İdari, Bilimler Fakültesi, Kamu Bölümü
unpublished
Özet Kadınların siyasal katılımını ele alan bu çalışmada, özellikle toplumsal yaşam içinde aktif olarak yer almayan (evdeki) kadınların "özgüven eksikliği"nin siyasal katılımlarını engellediği ve "mahalle muhtarlığı" gibi bir yöntemin, söz konusu özgüven eksikliğinin ortadan kalkmasına katkı sağlayabileceği savunulmaktadır. Çalışmanın amacı, kadınların siyasal katılımını artırmaya yönelik yöntemlere katkı sağlamaktır. Çalışma, kadının siyasal katılımının artırılmasına yönelik literatür içinde
more » ... ahalle muhtarlığı"nı önermesi bakımından farklılık taşımaktadır. Literatür tarama ve gözlem tekniğinin kullanıldığı çalışmada "mahalle muhtarlığı, kadının siyasal katılımını artırıcı bir işlev görebilir mi?" sorusuna cevap aranmıştır. Yapılan irdelemeler sonucunda, mahalle muhtarlığının, kadınlara siyasal özgüven kazandırabilecek nitelikler taşıdığı ortaya çıkmıştır. Çalışma, kadınların toplumsal statülerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlaması nedeniyle önemli görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Siyasal katılım, kadın, mahalle muhtarlığı. Abstract *
fatcat:ykrsnrnm5jam5lf3wiver5nrdi