Conditional extremes

Sead Mandak
2016 Zbornik radova Uciteljskog fakulteta Prizren-Leposavic  
Апстракт: Појам условног екстремума је у непосредној вези са појмом локалног екстремума реалних функција више независно променљивих. Поступак проналажења условних екстремума је у доброј мери аналоган поступку проналажења локалних екстремума. Због тога су у првих неколико страница овог рада укратко, без доказа, приказани сви важнији резултати који нам омогућавају испитивање локалних екстремума реалних функција више независно променљивих. Кључне речи: локални екстремум, испитивање екстремума,
more » ... не функције, независно променљиве, условни екстремуми.
doi:10.5937/zrufpl1610101m fatcat:nlhhgxghargpxna73jvlce43mi