The myth of the Humanities in crisis

Josep Maria Terricabras
2004 Digithum  
Dossier Les professions de les Humanitats en la societat del coneixement Resum Negant d'entrada l'afirmació que les Humanitats estiguin en crisi, l'autor examina alguns aspectes d'aquest enunciat: reflexiona sobre què es vol dir quan s'afirma que les Humanitats estan en crisi, argumenta l'interès creixent per les Ciències Humanes i aprofundeix en el concepte de mite i la seva utilitat. A partir d'aquí, es planteja quina és la finalitat del mite de la crisi de les Humanitats i conclou que potser
more » ... es fa servir per a desacreditar les Humanitats com a coneixement amb entitat pròpia i per a supeditar-les a les Ciències i a la tecnologia, i també als principis d'utilitat i rendibilitat controlats pel poder. Davant d'aquesta constatació, Terricabras es pregunta com es pot plantejar avui el debat sobre les Humanitats per a evitar caure en l'error d'identificar Humanitats amb Lletres i enfrontar Lletres i Ciències, atès que, la societat, a mesura que es fa més científica i tecnològica, més reclama l'estudi del llenguatge, de la comunicació, de la història, de la filosofia, de l'ètica... Aquesta línia de reflexió el porta finalment a recomanar que, en contra del prejudici de l'especialització, s'avanci en la comprensió global i en una formació humanística que no descuri els coneixements matemàtics, físics, biològics i tecnològics, perquè és en la interrelació i en la comprensió de la diferència on podrem retrobar el sentit d'humanitat.
doi:10.7238/d.v0i6.550 fatcat:6taz23lttjd3no2aw2xmkgfmre