Two-dimensional electrophoresis of native proteins on cellulose acetate membranes
セ・ア膜による2次元電気泳動法

Mochihiko Ohashi, Tosifusa Toda, Toshiko Fujita, Mitsutaka Yoshida
1989 SEIBUTSU BUTSURI KAGAKU  
doi:10.2198/sbk.33.177 fatcat:be5ls7in2nh3jkzoyvvberk3h4