Irmak et al. Ayrılık anksiyetesi bozukluğu ile ilişkili okul reddi; Bir ergen olgu sunumu School refusal associated with separation anxiety disorder; an adolescent case report

Başvuru Tarihi, Mustafa Yasin Irmak, Ayşe Irmak, Duygu Murat, Nagehan Demir
2016 J Contemp Med   unpublished
In literature, there are lots of studies about separation anxiety disorder (SAD) and school refusal. Of the patients in these studies, it is generally known to child age group. In this paper, we aimed to draw attention to an adolescent patient with SAD who admitted to our clinic with complaint of school refusal and there is SAD under his unwillingness to go to school. ÖZET Yazında, ayrılık anksiyetesi bozukluğu (AAB) ve okul reddi ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardaki
more » ... Bu çalışmalardaki olguların genellikle çocuk yaşta olduğu bilinmektedir. Biz bu yazıda okul reddi şikayeti ile kliniğimize başvuran ancak okula gitmek istememesinin altında AAB tespit edilen bir ergen olguya dikkat çekmeyi amaçladık. Anahtar Kelimeler: ergen, ayrılık anksiyetesi bozukluğu, okul reddi
fatcat:uulczsokqzgh7oxslo23ae25c4