Przedstawiciele dyplomatyczni PRL i funkcjonariusze PZPR wobec rozwoju sytuacji politycznej na Słowacji w okresie czechosłowackiej reformy lat 1968–1969

Grzegorz Gąsior
2014 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
doi:10.12775/klio.2014.023 fatcat:slcc42yjube3xosrwwzpynrme4