İÇ MİMARLIK PROJE DERSİ SÜRECİNDE DİJİTAL ÖYKÜNÜN KULLANILMASI

Şebnem ERTAŞ
2018 Journal of International Social Research  
Öz Stüdyo eğitimi, öğrencinin etkileşim içerisinde bulunarak özgür bir ortamda deneyim kazandığı, farklı çalışma seçeneklerine imkan sunan bir süreci kapsayan eğitim çeşididir. Tasarım temelli diğer disiplinlerde olduğu gibi iç mimarlıkta da stüdyo eğitimi öğretim programının temelini oluşturmaktadır. Proje dersi ise stüdyo eğitiminin merkezinde yer almakta olup, tasarım sürecinde, öğrenci ile ilgili öğretim üyesinin karşıklı fikir alışverişi ile gerçekleştiği formel bir eğitim etkinliğidir.
more » ... gi toplama ve çalışma alanının çözümlenmesi ile değerlendirme ve geliştirme aşamaları sonrası ürüne ulaşıldığı farklı safhaları içermektedir. Çalışmada, bilgi toplama ve çalışma alanına yönelik veri toplama aşamasının yönetilmesine yönelik bir deneme yapılmış ve dijital öyküler oluşturulmuştur. Özellikle son yıllarda teknolojinin bu denli yoğun kullanıldığı stüdyo eğitimlerinde dijital öyküleme, metin, grafik, ses, video ve müzik gibi çoklu yöntemlerle teknolojiyi araç olarak kullanıp onunla hikaye üretme olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, K.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Proje 7 dersi 'Geleneksel Dokuda Turizm Amaçlı Yeniden Kullanım ve İşlevlendirme' konulu, stüdyo dersinde "dijital öyküleme" yönteminin tasarım eğitiminde kullanımı ve etkisi irdelenmektedir. Proje dersini alan 13 öğrenciye yöneltilen anket sorularıyla "dijital öyküleme", teknolojinin aktif kullanıldığı, öğrencinin içinde olduğu ve süreci yönettiği, yaratıcılığı tetikleyen ve öğrencilerin algılarını artttıran sonsuz sayıda çözüm sunması nedeniyle önemli bir anlatım tekniği olarak görülebileceği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: İç Mimarlık Eğitimi, Tasarım Eğitimi, Dijital Öyküleme. Abstract Studio education entails a process that allows the student to acquire experiences within an interactive and free environment, which provides different study choices. Similar to other disciplines that were based on design, the studio education is at the center of curriculum in interior architecture. The project course is at the center of the studio education and it is a formal educational activity conducted by the exchange of ideas between the lecturer and the student in the design process. It includes different stages where the data is collected, the study field is analyzed, and the product is obtained through evaluation and development phases. In the present study, an attempt was made to conduct a test to manage the data collection phase on the study area, and digital stories were developed. Especially during recent years, in studio education where technology is used extensively, digital narration is used as an instrument to produce a story through multiple methods such as texts, graphics, sounds, videos and music. Thus, the use and impact of "digital storytelling" method in design education were scrutinized within the context of the studio course titled "Reuse and Functioning of Traditional Texture for Touristic Purposes" in Project 7 course at KTU, Department of Interior Architecture during the 2017-2018 academic year fall semester. Based on study findings, the results of the survey conducted with 13 students demonstrated that "digital storytelling" was used actively, the students were included in and managed the process and it was considered a significant narrative technique since it provides infinite solutions that would stimulate creativity and improve the perceptions of the students.  Sizce bu yöntemin en etkili kullanılabileceği dersler nelerdir? Kategoriler Verilen Cevaplardan Örnekler Proje "Daha kolay tasarlama süreci sağlıyor" "Çünkü daha fazla düşünüyorsunuz" "Bu derste hayal gücünün daha etkili olduğunu düşündüğüm için" Cevap yok Tüm dersler "Bence hepsinde kullanılabilir. Çünkü insan beyni imgesel çalışıyor ve bu hafızada kalması açısından önemli. Ezberci sistemden uzak bir eğitim için bence gerekli" Sunum odaklı dersler "Konsepti olup sunum yapılabilecek tüm dersler için kullanılabilir çünkü Uluslararası Sosyal
doi:10.17719/jisr.2018.2658 fatcat:h2qgqi3ddzbtrgqrdbtuj3lzgi