Zróżnicowanie natężenia zagranicznych migracji ludności (na przykładzie województw w Polsce)

Katarzyna Woźniak
2017 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Głównym celem artykułu była identyfikacja oraz ocena natężenia zagranicznych migracji ludności na pobyt stały w województwach w Polsce w latach 2004-2014. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza to wprowadzenie do problematyki przepływów migracyjnych ludności. Druga prezentuje bezwzględne oraz względne mierniki natężenia ruchu migracyjnego. Ostatnia część artykułu to analiza empiryczna natężenia przepływów migracyjnych ludności w województwach w Polsce. W artykule przyjęto
more » ... ę, że województwa w Polsce charakteryzują się zróżnicowanym poziomem natężenia zagranicznych migracji ludności na pobyt stały. Przeprowadzona analiza wskazała, że regionami, które charakteryzowały się najwyższym natężeniem zagranicznych migracji ludności na pobyt stały, były województwa: śląskie, dolnośląskie i opolskie. Słowa kluczowe: makroekonomia, migracje, migracje zagraniczne. Abstract: The aim of this paper was to identify and assess of the intensity of foreign migration for permanent residence in voivodeships in Poland in the years 2004-2014. The paper consists of three parts. The first part is an introduction to
doi:10.18559/soep.2017.5.9 fatcat:4y7jbq4z7remxi3g7zedikgo7u