Coherent TiO2/BaTiO3 heterostructure as a functional reservoir and promoter for polysulfide intermediates

Hong-En Wang, Kaili Yin, Xu Zhao, Ning Qin, Yu Li, Zhao Deng, Liuchun Zheng, Bao-Lian Su, Zhouguang Lu
2018 Chemical Communications  
A TiO2/BaTiO3 heterostructure works as a new polysulfide mediator via synergetic chemical and ferroelectric polarization-induced dual functions.
doi:10.1039/c8cc06924g fatcat:4swcc7a33rgetef3l6njfuyrlq