Current views on dental caries
Novije koncepcije zubnog karijesa

Z Njemirovskij, D Blazić
1970 Acta Stomatologica Croatica  
UVOD Budući da je zubni karijes središnji problem terapeutske stomatologije, želimo opširnije prikazati koliko su daleko stručnjaci i znanstveni radnici do prli u tumačenju etiologije i patogeneze sve veće učestalosti zubnog karijesa u civiliziranom društvu. Ako se organon dentale smatra za nedjeljivu cjelinu i kao sustavni dio organizma, karijesni su defekti ulazna vrata za infekciju pulpe, čeljusti, i ultimalina, u pojedinim slučajevima i cijelog organizma. Opća prevalencija kari jesa
more » ... a kari jesa postavila je tu bolest u red najčešćih i najvažnijih bolesti civiliziranog čovjeka te socijalno zdravstvenih problema današnjice (N jem irovskij i M a đ a r i ć1 , N je m iro vs k ij2 ). Radi kompleksnosti zbivanja u etiologiji zubnog karijesa, teško je dati kratku i točnu definiciju samog procesa, osobito ako se želi pri tome voditi računa o morfološkim i patogenetskim aspektima. Općenito rečeno, zubna tkiva obole zbog vanjskih utjecaja i, uz postojanje određene predispozicije, čvrsta se zubna supstancija demineralizira (N a u j o k s3). Daljnja dopuna definicije za htijevala bi objašnjenje samog mehanizma nastanka. Poznato je, međutim, da 0 tome ne postoji jedinstveno mišljenje. Opisivati karijes kao oboljenje novijeg datuma samo je donekle pravilno, s obzirom na njegovo današnje naglo proširenje. Kariozni su defekti nađeni već u pliocenu. Najstariji karijes opažen je kod polumajmuna u tercijalu, prije oko 40 milijuna godina. To pokazuje, da se karijes ne pronalazi samo kod ljudi. Karijes se sve više javlja kod životinja, paralelno s njihovom demestifikacijom. Nalazi na paleontološkim lubanjama dovode do zaključka, da je karijes zubna bolest viših kralješnjaka i da je star kao i oni (Lenhossek4 ). Razvoj karijesa u stanovništvu srednje Evrope istraživali su mnogo E u I e r 1 W e r n e r5. Oni su ustanovili, da su posljednja dva stoljeća naročito značajna i da je najveći porast incidencije karijesa opažen u posljednjim desetljećima.
pmid:5287966 fatcat:ttr6wdqq55e5zdf7xpjjcbzzom