Els adverbis en "-mente" en la Constitució de 1978

Maria do Carmo Henríquez Salido
2008 Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law  
En aquest treball es presenta una informació succinta sobre l'origen dels adverbis en -mente, es comenta el registre i la descripció d'aquestes unitats en diversos diccionaris generals de llengua dels segles XX y XXI, s'expliquen les classes i l'accepció dels adjectius dels quals deriven, a partir de diversos diccionaris generals, se'n descriu el funcionament sintàctic i, encara que la majoria dels adverbis en -mente poden participar de més d'una classificació, es pretén determinar-ne les
more » ... s i subclasses documentades a la Constitució espanyola.
doaj:22e784a5c2694e668cbbcccd3c7c7907 fatcat:ip3x3wq4nfdldhxpz5gvvjjn3a