Hayvancılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları

Feyza ALEV ÇETİN, Nazire MİKAİL
2016 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi  
Özet: Veri madenciliği bir merkezde toplanan çok büyük miktardaki bilgilerden istenilen ve uygulanabilir bilginin keşfedilmesini sağlamaktır. Veri madenciliği bilgi endüstrisi ve toplumunda kullanılmaya başlanmıştır. Pek çok veri madenciliği metodu kullanılmakla birlikte, son yıllarda bu teknikler hayvancılık alanında dikkat çekici olmuştur. Hayvancılıkla ilgili karmaşık problemlerin çözümü için pek çok metot ele alınmış ve geliştirilmiştir. Çalışmada kortalamaları yaklaşımı, k-en yakın komşu
more » ... klaşımı, çok değişkenli uyarlanır regresyon eğrileri (Multivariate Adaptive Splines, MARS), Bayes sınıflandırıcıları (Naive Bayesian Classifiers, NBC), yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks, ANN), destek vektör makineleri (Support Vector Machines, SVM), karar ağaçları gibi veri madenciliği yöntemleri hakkında kısa bilgi verilmiştir. Bu çalışma ile veri madenciliği metotları tanıtılacak ve dünyada veri madenciliğinin hayvancılık alanındaki uygulamalarına örnekler verilecektir. Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, veri madenciliği, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, karar ağaçları Abstract: Data mining provides discovering the required and applicable knowledge from very large amounts of information collected in one centre. Data mining has been used in the information industry and society. Although many methods of data mining has been used, these techniques has been remarkable in animal husbandry in recent years. For the solution of complex problems in animal husbandry many methods were discussed and developed. Brief information on data mining techniques such as k-means approach, k-nearest neighbor approach, multivariate adaptive regression function (MARS), naive Bayesian classifiers (NBC), artificial neural networks (ANN), support vector machines (SVM), decision trees are given in the study. Some data mining methods are presented and examples of the application of data mining in the field of animal husbandry in the world are provided with this study.
doi:10.19159/tutad.30179 fatcat:rzux5kesmnbohprozxengly52y