Prikaz ogrožene družine, v kateri je bil storjen samomor

Marija Javorič
1995 Obzornik zdravstvene nege  
DESKRIPTORn: samomor; družina DESCRIPTORS: suicide; Jamily Izv leček -Preprečevanje samomora ni le domena zdravstvene službe, ampakje potrebno sodelovanje različnihstrok:pravnih, socialnih, socioloških in drugih. Uvod Šest odlomkov iz pesniške zbirke »Z vsako pesmijo me je manj« Marka Pavčka, ki je umrl star 21 let, je vezno tkivo mojega prispevka.
doaj:0ea01cb508034a6590d4f4f7e59344d5 fatcat:yyswmwknhzfwpeho2p276zxv3a