Latis Modüllerindeki Pür Elemanlar ve Asal Elemanların Dual Kavramları

Emel ASLANKARAYİĞİT UĞURLU
2020 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
This paper deals with the pure elements and the dual notions of prime elements (that is, second elements). For this, it introduces the definitions of second element and coprime element. Then it is shown that the concepts of the second element and coprime element are equivalent. Moreover, this study gives us a characterization of comultiplication modules. Finally, it defines pure elements and obtains the relation among pure, idempotent and multiplication elements. Latis Modüllerindeki Pür
more » ... ar ve Asal Elemanların Dual Kavramları Anahtar Kelimeler Çarpımsal latisler, Latis modüller, Ikinci elemanlar, Pür elemenlar Özet: Bu makale pür elemanlar ve asal elemanların dual kavramları (yani ikinci elemanları) ile ilgilenir. Bunun için, ikinci elemanı ve eşasal elemanını tanıtır. Daha sonra ikinci eleman kavramı ile eşasal eleman kavramlarının denk oldugu elde edilir. Ayrıca, bu çalışma bize eşçarpımsal latis modüllerinin bir karakterizasyonunu verir. Son olarak, pür elemanları tanımlar ve pür, eşgüçlü ve çarpım elemanlar arasındaki ilişkiyi elde eder.
doi:10.19113/sdufenbed.510435 fatcat:u2omwzffonemxlrmdgjkr5en3i