Comitè de Seguretat i Salut PREVENCIÓ PREVENCIÓ Comitè de Seguretat i Salut

Universitat De Barcelona
unpublished
Butlletí de Seguretat i Salut Laboral U B Núm. 9 -Novembre-desembre 1998 Sovint creiem que els contaminants d'origen químic són els que més poden afectar la salut, sense pensar que, moltes vegades, els transtorns i molèsties també poden tenir altres causes, com per exemple els agents biològics. Des del punt de vista de la prevenció, els agents biològics són éssers vius o derivats d'aquests éssers vius capaços d'induir transtorns en la salut, ocasionant processos infecciosos, tòxics o
more » ... Definim la contaminació biològica com la invasió d'una àrea, superfície o lloc per microorganismes, i entenem per riscos biològics aquells associats amb l'exposició a agents biològics, que poden causar diferents tipus de malalties que es poden transmetre dels animals als homes i a l'inrevés, així com d'un individu a un altre. En general, tothom pot estar exposat a agents biològics, ja que els mitjans pels quals es poden transmetre són tan quotidians com l'aire, els aliments o l'aigua. Malgrat tot, hi ha alguns col·lectius que, a causa principalment de les tasques que duen a terme i dels tipus de microorganismes presents als seus llocs de treball, són considerats, tècnicament, com a grups de risc. Algunes de les activitats i llocs que poden presentar risc biològic són: • Laboratoris clínics, veterinaris, de diagnòstic i de recerca i docència en certes àrees. • Treballs amb agents infecciosos, fluids o teixits biològics, animals infectats, mostres patològiques, etc. • Manipulació d'animals o productes d'origen animal.
fatcat:hsifewwnfva5rdwfddl3otehtq