Çiftçilerin Traktör Seçimi ve Marka Tercihleri

Ali BERK, Ahmet Haşim KESKİN
2020 Ziraat Mühendisliği  
Özet Bu çalışma, çiftçilerin traktör seçimi ve marka tercihlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, çalışma alanı olarak Konya ili Çumra ilçesi seçilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, "Oransal Örnekleme Tekniği" ile belirlenen 116 işletmeden anket yöntemiyle toplanan verilerden oluşmuş olup, bu veriler traktör yaş gruplarına göre; 1 (<10), 2 (10,1-21) ve 3 (21,1>) üç gruba ayrılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Toplam traktör varlığı içerisinde üçüncü grup işletmelerin oranı
more » ... şletmelerin oranı %45,6 olarak belirlenmiş olup, yeni nesil traktörlerin bu işletmeciler tarafından tercih edildiği tespit edilmiştir. Traktör başına düşen arazi miktarı ortalaması 176,7 dekar, traktörün yıllık çalışma süresi 545,4 saat olarak belirlenmiştir. Üreticilerin traktör marka tercihleri sıralamasında ilk üç sırayı %36,8 ile TÜMOSAN, %23,9 ile Massey Ferguson ve %16,2 ile Fiat aldığı belirlenmiştir. Maliyeti yüksek olan yatırımlar içinde önemli yer tutan traktörün rantabl kullanımı özendirilmeli, kimyasal kalıntı problemi olan ürün yetiştirilen işletmelere daha fazla eğitim verilmesi gerekmektedir.
doi:10.33724/zm.710528 fatcat:mr25f2lo3ffpbbdh4brejr3hou