DİŞ HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL İNTRAORAL TARAYICILAR

Halil BAKIÇ, Mustafa KOCACIKLI, Turan KORKMAZ
2021 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi  
ÖZ İntraoral tarayıcılar dental uygulamalarda birçok tedavi için gün geçtikçe daha fazla tercih edilmektedir. Gelişen teknolojilerle birlikte yeni tarama teknolojileri ortaya çıkmıştır. Ayrıca birçok dental intraoral tarayıcı hızla piyasaya sürülmektedir. Tarayıcıların pahalı olması ve bir araya getirilip karşılaştırılması kolay değildir. Bu nedenle yayınlanan herhangi iki makalede kullanılan intraoral tarayıcıların standardize edilip karşılaştırılması da zordur. Bu derlemenin amacı hem yeni
more » ... tilen hem de halen kullanılmakta olan cihazlar hakkında kullanıcıları bilgilendirip, literatürde karşılaştırılması yapılan tarayıcıların kendi aralarında doğruluk değerlerini belirleyip sonuçlarından bahsetmektir. Bu nedenle araştırmacıya; bilgisayar destekli üretim ve tasarım hakkında kısaca bilgi verilip, intraoral tarayıcıların avantajları ve dezavantajları ile birlikte tarayıcı teknolojileri ve yöntemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca doğruluk terminolojisi ve tarayıcıların dijital kayıt biçimleri açıklanmıştır. Daha sonra piyasada sıklıkla kullanılan intraoral tarayıcıların özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir . Son olarak "ISO 5725-1" standartlarına göre makaleler belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda tarayıcılar taradıkları mesafeler temel alınarak hem kendi aralarında hem de geleneksel ölçüler ile karşılaştırılması yapılıp, aralarındaki doğruluk derecesi hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bütün sonuçlar ve bilgiler tabloya dönüştürülmüştür. Sonuç olarak intraoral kameraların ilerleyen teknolojilerle ölçü kalitesinin artığı gözlemlendi. Hali hazırda kullanılan geleneksel yöntemlerin bazı anatomik yapılarda ve geniş bölgelerin kaydının alınmasında daha başarılı olduğu, ancak tek ve kısa mesafeli ölçülerde ayrıntıları belirlemede intraoral kameralara göre yetersiz oldukları belirlendi. Anahtar kelimeler: İntraoral tarayıcılar, dijital diş hekimliği, bilgisayar destekli tasarım, tarama teknikleri, ölçü yöntemleri ABSTRACT Intraoral scanners are becoming more preferred for dental treatment in many applications in day by day. Along with the developing technologies, new scanning technologies have emerged. In addition, many dental intraoral scanners are being released rapidly. These scanner are expensive and difficult to put together and compare. It is also difficult to standardize and compare intraoral scanners used in any two published articles. The aim of this review is to inform the users about the devices that are newly produced and still in use, by the way, the accuracy values of the scanners are compared in the literature before and to talk about the results. Therefore, brief advice about computer-aided manufacturing and design is given together with the advantages and disadvantages of intraoral scanners, as well as scanner technologies and methods. In addition, accuracy terminology and digital recording formats of scanners are explained by in this review. Then, information is given about the features of intraoral scanners which are frequently used in the market. Subsequently, articles have been determined according to "ISO 5725-1" standards. In line with this information, scanners were compared both with themselves and with traditional measures based on the distance they scanned, and brief information was provided about the degree of accuracy between them. All the results and information obtained have been transformed into a table. As a result, it has been observed that intraoral cameras increase the quality of measurement with advancing technologies. The traditional methods currently used are more successfully in some anatomical structures and impression of large areas, but they are inadequate then intraoral scanner to determine details in single and short distance measurements.
doi:10.17567/ataunidfd.713422 fatcat:5d5eorvtbjh25amfqlntomk4te