Metafora wewnętrznej celi dla Jezusa w pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej

Janusz Wilk
2019
W artykule przeprowadzono studium zagadnienia "wewnętrznej celi dla Jezusa" w pismach św. Elżbiety z Dijon. Chronologicznie przebadano jej pisma (poezje, Dziennik, Zapiski duchowe, listy, Ostatnie rekolekcje), w których występuje termin cela (w francuskim oryginale cellule) lub piwnica (w francuskim oryginale cellier) w odniesieniu do zamieszkania (zjednoczenia) Boga w człowieku. Metafora "wewnętrznej celi" w pismach świętej bardzo dobrze odzwierciedla jej duchowość: intensywne doświadczenie
more » ... ne doświadczenie obecności Boga w człowieku, prostotę wobec Niego, stałą i gorliwą troskę, aby nie pozostawał sam w ludzkim sercu. Przypomina również, że tego rodzaju zjednoczenie z Bogiem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób obdarzonych powołaniem życia konsekrowanego. Bóg chce zamieszkać w każdej duszy, która otworzy mu swoje drzwi.
doi:10.34839/wpt.2020.28.1.177-194 fatcat:psggaiwx35fyhndlxb26nt3cni