Preparation and Catalytic Property of ZnAlCe Ternary Complex Oxide Porous Materials Based on Rape Pollen Biotemplates

DUAN Sheng-Cong, MENG Zi-Zhen, XIE Jing, CHEN Chun-Xia
2015 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.15541/jim20140544 fatcat:iedyerucmfe4fkmioylqa33ryi