Medtronic Freestyle Aortic Root Bioprosthesis Implantation for the Infective Endocarditis on Aortic Root

Zekeriya Arslan
2014 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet İnfektif endokardit ve periannuler abse formasyonu, geniş cerrahi debridman ve aortik root replasmanı gerektiren ciddi bir kalp cerrahisi problemidir. Bu makalede başarılı bioprotez implantasyonu yaptığımız iki infektif endokardit vakasını sunacağız. Ekokardiyografik olarak tanı konulan biri prostetik diğeri nativ iki destrüktif aort kapak endokarditli hastada, konjestif kalp yetmezliği, NYHA klas-IV efor kapasitesi mevcuttu. Radikal cerrahi debridman uygulanan iki hastaya Medtronic
more » ... le stentless aortik root bioprotez implante edildi. Antibiyotik tedavisi altı haftaya tamamlandı. Erken ve geç dönem mortalite olmadı. Bir hasta iki gün entübe kaldı ve A-V tam blok nedeniyle hastaya kalıcı pacemaker takıldı. On aylık takiplerinde bioprotez fonksiyonları normaldi ve endokardit bulgusu saptanmadı. Aort kapak ve root infektif endokardit tedavisinde Medtronic Freestyle stentless aortik root bioprotez, homogreftlerin çok iyi bir alternatifi olabilir. Abstract Infective endocarditis and periannular abscess formation are serious problems in cardiac valve surgery, requiring extensive surgical debridement and reconstruction of the aortic annulus. We aimed to report two cases which were successfully treated with bioprosthetic valve implantation for infective endocarditis. Transosephageal echocardiography were performed for the diagnosis of one prosthetic and one native destructive aortic valve endocarditis in association with congestive heart failure (NYHA class-VI) and abscess formation. Medtronic Freestyle stentless aortic root bioprosthesis was implanted into the left ventricular outflow tract after surgical radical aortic root debridement for each patient followed with medical treatment, which was extended to six weeks. Neither early nor late mortality was detected. One patient required prolonged ventilatory support (two days) and permanent DDD-R pacing. Echocardiography showed no signs of valve dysfunction or recurrent endocarditis for both patients in 10 months follow up. Medtronic Freestyle stentless aortic root bioprosthesis may be a good alternative way of treatment to aortic valve and root endocarditis instead of homograft.
doi:10.4328/jcam.780 fatcat:dtmrvllysvatnmmfsqcshbzi6e