Non performing loans: Obstacles within financial and economy sector

Ranka Mitrovic
2014 Megatrend Revija  
Rast i razvoj preduzeća zavise od pravilne selekcije i optimizacije finansijske strukture. Drugim rečima, uspeh kompanije određen je izborom kvalitetnih finansijskih sredstava i njihove ročne usklađenosti. u razvijenim privrednim i finansijskim sistemima kompanijama na raspolaganju stoji širok dijapazon izvora finansiranja: emisija sopstvenih akcija, obveznica, emisija drugih dugoročnih i kratkoročnih hartija od vrednosti, zaduživanje kod banka i alternativni izvori finansiranja. Međutim,
more » ... a zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja izvori finansiranja su svedeni na sopstvena sredstva ulagača i zajmove od bankarskih institucija. u tom kontekstu, neophodna je izgradnja stabilnog bankarskog sistema koji će pružiti podršku strateškom razvoju kompanije, sa jedne strane, i omogućavanju dnevne likvidnosti, sa druge strane. Ključne reči: investicije, banke, likvidnost, problematični krediti, bankrotstvo, stečaj * Ranka Mitrovic, asistent, Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet,
doi:10.5937/megrev1404159m fatcat:3wrscbmyznahhigb7d5gwnt4ey