"Insights" pristop k v učnim stilom

Darja Zorko-Mencin
2005 AS: Andragoška Spoznanja  
Avtorica v članku predstavi pristop Insights analize pri proučevanju učnih tipov posameznikov. Osebna učinkovitost pri pridobivanju je vedno pomembnejša, saj se vsak dan srečujemo z množico informacij in podatkov, ki jih je potrebno sprejeti in uporabiti. Avtorica je prepričana, da bi izvajalci izobraževanja s premišljenim pristopom pri oblikovanju programov lahko bistveno prispevali k uspdnejSemu in hitrejšemu obvladovanju znanja.
doi:10.4312/as.11.2.94-99 fatcat:5mjrseizqrbb5lxgabskwf53ai