FORMING A CORRELATION AMONG THE PROPERTIES OF FRESH SELF-COMPACTING CONCRETE USING FUZZY LEAST SQUARES MODEL

Aleksandar Savić, Marina Aškrabić
2016 e-GFOS  
Forming a correlation among the properties of fresh self-compacting concrete using fuzzy least squares model Savić, A, Aškrabić, M http://dx. Abstract: The research presented in this paper was motivated by two problems regarding the properties of fresh self-compacting concrete (SCC). The first problem is that mixture properties can vary owing to different factors (composition, materials, ambient, etc.) and the second problem is that there is usually a restricted group of experimental results.
more » ... rimental results. Because of the importance of the properties of fresh SCC mixtures, different tests for determining its passing and filling ability, as well as segregation resistance, have been developed. In this paper, results from V-funnel and slump flow tests conducted on seven different concrete mixtures are presented. As a correlation between the measurements of V-funnel period tv and the slump flow period t500 is usually strong, in this paper, it was expanded using approximate-distance fuzzy least squares method. The goal was to perceive the possible range of these properties and, when applicable, to reduce the number of tests necessary during the production of SCC. Sažetak: Istraživanje prikazano u ovom radu povezano je s dva problema koji se javljaju pri ispitivanju svojstava svježih samozbijajućih (SCC) betona. Prvi problem je u vezi s činjenicom da svojstva mješavine mogu varirati zbog različitih čimbenika (sastav, materijali, uvjeti okoline itd.), dok je drugi problem mali broj eksperimentalnih rezultata ispitivanja po mješavini. U sklopu ispitivanja svojstava svježih SCC mješavina, osmišljeni su različiti testovi sposobnosti prolaska i ispunjavanja oplate, kao i otpornosti na segregaciju. U ovome radu prikazane su vrijednosti rezultata ispitivanja metodama V-lijevka i slijeganja razlijevanjem, izmjerene na sedam različitih SCC mješavina. Uobičajeno dobra korelacija između izmjerenih veličina proširena je korištenjem neizrazite metode najmanjih kvadrata. Svrha prikazanog postupka je spoznavanje mogućih graničnih vrijednosti spomenutih svojstava SCC betona i smanjivanje broja potrebnih testova, kada je to moguće, pri proizvodnji SCC betona. Ključne riječi: svojstva betona u svježem stanju; samozbijajući beton; neizrazita metoda najmanjiih kvadrata Number 12, Year 2016 Page 66-75 Forming a correlation among the properties of fresh self-compacting concrete using fuzzy least squares model Savić, A, Aškrabić, M http://dx.
doi:10.13167/2016.12.8 fatcat:mxd6bkc24vdb7htdk3uemgcwme