The Effect of Extended Hydroxychloroquine in Intensive Care Management of Covid-19 on Survival and Costs

Fulya Ciyiltepe, Ayten Saracoglu, Ersin Kahraman, Yeliz Bilir, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saraçoğlu
2020 Kocaeli Medical Journal  
ÖZ GİRİŞ ve AMAÇ: Hidroksiklorokin, çoğu koronavirüse ve özellikle SARS-CoV-2 dahil olmak üzere virüslere karşı geniş bir etki yelpazesi vardır. Ulusal tedavi kılavuzlarındaki hidroksiklorokin tedavi önerisi pandeminin başlangıcında 5 gün iken, 14 Nisan'dan itibaren hidroksiklorokin tedavisi altında kliniğin kötüleştiği durumlarda 10 gün olarak önerilmiştir. Bu retrospektif, gözlemsel, tek merkezli çalışmada, yoğun bakımda COVID-19 ile izlenen hastalarda hidroksiklorokin tedavi süresinin
more » ... vi süresinin hastanede kalış günü, mekanik ventilasyon gereksinimi, süresi, sağkalıma ve maliyet üzerine etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik Kurul onayının ardından 5 gün süreyle hidroksiklorokin alan ilk 50 hastanın (Grup 1) ve 10 gün alan ilk 50 hastanın (Grup 2) verileri çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, ek hastalıkları, COVID-19 testleri, hidroksiklorokin tedavi günleri, invazif mekanik ventilatör ihtiyacı ve süresi, yoğun bakımda yatış günü, mortalite varlığı ve maliyetleri kaydedildi. BULGULAR: Grup 2'deki hastaların hastanede kalış süresi grup 1'den daha uzundu (9,4 güne karşı 13,8 gün, p = 0 <0001). Mortalite açısından gruplar arasında fark yoktu (sırasıyla % 68, % 62, p = 0.383). Grup 2'de yoğun bakımda yatış maliyeti daha yüksekti.
doi:10.5505/ktd.2020.93357 fatcat:e4v5a5dxrfeenfnd4tx6ratpym