Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego pt. Bałkany – "miękkie podbrzusze Europy"?, Łódź, 21 listopada 2016 r

Sławomir Lucjan Szczesio
2017 Przegląd Nauk Historycznych  
doi:10.18778/1644-857x.16.02.17 fatcat:qio2sdd26fd2ff7z6g6ccoiboe