Fogeltávolítást követően visszamaradt szöveti defektus ellátása. Három eset ismertetése

Rita Marton, Anna Martin, Szandra Lemperger, Péter Windisch
2017 Orvosi Hetilap  
Kiterjedt gyulladással körülvett fog eltávolítását követően gyakran jelentős lágy-és keményszöveti defektus marad vissza. Ezt tovább súlyosbítja, ha a foghúzás után a fogmedret -alveolust -magára hagyjuk. A szövetek így még jobban összeesnek, és a terület alkalmatlanná válik implantátum behelyezésére. Az esztétikai régióban hídpótlás sem hozza meg a várt eredményt. A bemutatásra kerülő esetekkel azt szeretnénk demonstrálni, hogy fogeltávolítást követően elvégzett alveolusprezerváció lehetővé
more » ... zi implantátum behelyezését, valamint megfelelő esztétikai eredményt biztosít még frontális területen is. CBCT-felvételeket készítettünk a fogeltávolítást követő alveolusprezerváció előtt és a beavatkozást követő hatodiknyolcadik hónapban. Vertikális és területméréseket végeztünk, illetve összehasonlítottuk pre-és posztoperatív értékeiket. Az implantátum mindhárom esetben beültethető volt, valamint jelentős buccalis csontnövekedést (4,24 mm, 6,22 mm, 9,57 mm) és területnövekedést (129%, 145%, 167%) tapasztaltunk mindegyik esetben. Az alveolusprezerváció megfelelő terápiát biztosít a fogeltávolítást követően visszamaradó nagy szövethiány komplett rekonstrukciójában. Orv Hetil. 2017; 158(31): 1228-1235. Kulcsszavak: fogeltávolítás, rekonstruktív sebészi terápia, alveoláris reszorpció, alveolusprezerváció Treating tissue defects following tooth removal Three case reports Following tooth removal, three dimensional hard-and soft-tissue loss take place. Spontaneous healing makes the defect more severe and results in collapsing tissues. Implant placement is not feasible. In the aestethic zone even fixed partial dentures will not deliver the expected result. Our aim was to demonstrate that only ridge preservation enables implant placement and also provides excellent aestetic result even at frontal areas. CBCT was made before and 6-8 months after ridge preservation. Vertical and socket area measurements were carried out and compared in pre-, and postoperative images. Implant placement was feasible in all three cases; furthermore favourable buccal bone (4.24 mm, 6.22 mm, 9.57 mm) and area growth (129%, 145%, 167%) were measured. Ridge preservation provides appropriate therapy for complete reconstruction of tissues after tooth removal.
doi:10.1556/650.2017.30800 pmid:28758435 fatcat:x5y5kdbtkrgrjmvrhcnw2nqeka