Evolution of complex sales in the service system Evoluia vânzărilor complexe în sistemul afacerilor

Adrian Lupu, Candidate, Felicia Lupu, Candidate
2009 Economia seria Management   unpublished
Product sales, together with their specific services, are considered to have a complex nature. The services that can be provided are very diverse, and can be differentiated according to several criteria. In the merchandise sale domain, the sales associated to services define the merchandise distribution activity. The increase of the quality of merchandise distribution services generates the efficiency of the offer of the distribution company and increases the client satisfaction degree. The
more » ... ctive of this study is to present the evolution in time of the distribution activity, on one hand, and on the other, to point out the main current tendencies of merchandise distribution and sales activity accompanied by services considering the improvement of their quality. Rezumat Vânzările de produse, însoite de serviciile care le sunt specifice, sunt considerate de natură complexă. Serviciile care se pot asigura sunt foarte diverse, acestea difereniindu-se după mai mute criterii. În domeniul vânzărilor de mărfuri, vânzările asociate cu servicii definesc activitatea de distribuie de mărfuri. Creşterea calităii serviciilor în distribuia de mărfuri generează eficiena ofertei firmei de distribuie şi creşterea gradului de satisfacere a clienilor.Obiectivul acestui studiu este să puncteze evoluia în timp a activităii de distribuie, pe de o parte, şi pe de altă parte, de a sublinia principalele tendine la momentul actual ale distribuiei de mărfuri ca şi activitate de vânzare însoită de servicii pe fondul creşterii calităii acestora. Cuvinte-cheie: vânzări, sistemul afacerilor, piaă, distribuie JEL Classification: M10, M13, M21
fatcat:kdsuddcbd5cjzcl4s2wlu5gacm