Emzirme Sorunlarına Kanıta Dayalı Yaklaşım

Perran BORAN
2020 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
Özet: Emzirme sorunları doğum sonrası ilk bir ayda yaklaşık %70 sıklıkla yaygın görülmekte, emzirmenin erken sonlanması, postpartum depresyon gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Annenin emzirme konusunda profesyonel destek alması ise sadece anne sütüyle emzirme başarısını arttırmaktadır. Bu yazının amacı sadece anne sütüyle beslenmenin önündeki en büyük engellerden, yaygın görülen emzirme sorunlarını kanıta dayalı olarak güncel araştırmalar eşliğinde tartışmaktır. Bebeğin memeye yerleşme
more » ... meye yerleşme sorunları ve ağrılı meme ucu emzirme ile ilgili kaygıların başında gelmektedir. Bu sorunların erken saptanmaması halinde sütte azalma ve bebekte yetersiz tartı alımı ile sonuçlanmaktadır. Son yıllarda yapılan ultrason çalışmaları emzirme konusunda yeni bilgiler ortaya koymaktadır. Başarılı emzirmede anne bebek ikilisinin erken ten tene teması, doğum sonrası 1-2 saatlik pencere döneminin kaçırılmayarak bebeğin primitif reflekslerinin harekete geçirilmesi, annenin güvenini kıran müdahaleci yaklaşımlar yerine, anneye özgüven kazandırılması, rahat bir emzirme için bedenen ve ruhen hazırlanması, uygun memede yerleşimle, sık emzirme önerilmektedir. Anne sütünü arttırmak için kullanılan bitkisel ürünlerde standardize doz olmaması, olası kirleticiler, alerjik potansiyelleri ve olası ilaç etkileşimleri nedeniyle kullanılması önerilmemektedir. Abstract: Breastfeeding difficulties are common with a reported occurrence of approximately 70%, leading to adverse outcomes such as early cessation of breastfeeding and postpartum depression. Professional breastfeeding support is associated with a higher success of exclusive breastfeeding. The aim of this paper is to discuss the common breastfeeding difficulties, one of the biggest obstacles to exclusive breastfeeding, in light of evidence-based research. Poor latching and nipple pain are the main concerns about breastfeeding. Failure to diagnose these problems result in low milk supply and inadequate weight gain of the baby. Recent ultrasound studies reveal new information about breastfeeding. For a successful breastfeeding early skin to skin contact of the mother-infant dyad, stimulating the baby's primitive reflexes without missing the postpartum 1-2-hour window period, giving self-confidence to the mother, instead of hands on interventional approaches, preparing the mother physically and mentally for a comfortable breastfeeding, frequent breastfeeding in an optimal position is recommended. Herbal products used to increase breast milk supply are not recommended due to the lack of standardized doses, possible pollutants, allergic potential and possible drug interactions
doi:10.20515/otd.681551 fatcat:su7jbfzmznax7ipto5obcvtvy4