The research of cooling process of the machining zone in the processes of smoothing and grinding using an industrial robot
Badania procesu chłodzenia strefy obróbki w procesach wygładzania oraz szlifowania z zastosowaniem robota przemysłowego

Wojciech Musiał, Daria Mazurek, Marta Kordowska, Waldemar Jordan
2016 Mechanik  
Przedstawiono badania procesu chłodzenia strefy obróbki z wykorzystaniem systemu sprężonego powietrza współpracującego z robotem przemysłowym. Zaprezentowano również możliwości adaptacji systemu chłodzenia sprężonym powietrzem do realizacji procesu szlifowania oraz skrawania, z uwzględnieniem specyfiki współczesnych urządzeń obróbkowych CNC.
doi:10.17814/mechanik.2016.8-9.294 fatcat:3f36uz73krbldcsjvp456frwpa