Geneza Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej i jej działalność na ziemiach polskich

Eliza Komierzyńska-Orlińska
2018 Roczniki Nauk Prawnych  
doi:10.18290/rnp.2018.28.3-5 fatcat:y2q6sgeznzhtxe3gk4zk67wai4