Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

Ayşe GENÇ LERMİ, Şahin PALTA
2018 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Özet Bu araştırma Bartın ilinde farklı tritikale çeşitlerinin yem verim potansiyelini belirlemek amacı ile iki yıl süre ile yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrülü olarak kurulmuştur. Denemede materyal olarak Tatlıcak 97, Melez 2001, Mikham 2002, Karma 2000 ve Presto çeşitleri kullanılmıştır. Bitkiler süt olum-hamur olum döneminde iken hasat yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre incelenen özellikler bakımından en yüksek değerler Presto çeşidinden elde
more » ... nden elde edilmiştir. İki yılın birleştirilmiş analizine göre en yüksek yeşil ot verimi, kuru madde verimi ve ham protein verimi sırasıyla 2926.7 kg da -1 , 1381 kg da -1 ve 148.9 kg da -1 olarak Presto çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek ham protein oranı %11 ile Karma 2000 çeşidinden elde edilmiştir. Tritikale çeşitlerinin bölgeye adaptasyonun iyi olduğu ve yem verimlerinin tatminkâr olduğu sonucuna varılmıştır. Bölgede fazla tanınmayan tritikale bitkisinin tarımının yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Tritikale, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, ham protein verimi. Abstract This study was carried out for two years with the purpose of determining the forage yield potential of different triticale varieties in Bartın province. The study was established as a randomized complete block trial design with three replicates. The plants were harvested during the milk-dough period. According to the results of the research, the highest values were obtained from the Presto variety. According to the combined analysis of the two years, the peak herbage yield, dry matter yield and crude protein yield were obtained from the Presto variety as 2926.7 kg da -1 , 1381 kg da -1 and 148.9 kg da -1 , respectively. The peak crude protein ratio was obtained from Karma 2000 with 11%. It has been concluded that the triticale varieties have good adaptation to the region and the forage yields are satisfying. It is thought that the cultivation of the triticale plant, which is not well known in the region, should be promoted.
doi:10.30910/turkjans.471346 fatcat:ecja5orcaranphkyy73dnujjkm