МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Олена Стешенко
2021 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
У статті обґрунтовано особливості функціонування українського медичного страхування в умовах пандемії COVID-19. Досліджено роботу ринку медичного страхування в Україні. Визначено значення добровільного медичного страхування. Доведено, що медичне страхування є важливою складовою соціальної інфраструк- тури країни і розглядається як альтернативна модель організації охорони здоров'я. Проаналізовано страхові компанії, які займають лідерські місця в рейтингу медичного страхування за показниками
more » ... ових премій, страхових виплат та рівнем виплат. Наведено порівняльну характеристику медичних страхових програм, які пропонують населенню страхові компанії «ЄВРОІНС страхування», «MetLife», «ARX», «Альфа Страхування», «ІNGO Україна» з врахуванням особливостей надання послуг від COVID-19. Виокремлено основні проблеми, що стримують ефективний розвиток медичного страхування в країні. Виявлено тенденціі та перспективи роз- витку медичного страхування в Україні.
doi:10.32782/2524-0072/2021-25-13 fatcat:nvfuarvpprfvzfobgfj2sv3m4u