Trifocal intraocular lens PanOptix®. The first year of experience
Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix®. Pierwszy rok doświadczeń

Jarosław Marek, Angelika Ogar
2016 OphthaTherapy Therapies in Ophthalmology  
Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix ® . Pierwszy rok doświadczeń N a j w a ż N i e j s z e Nasze wyniki potwierdzają bardzo dobrą tolerancję trójogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych PanOptix® i jakość widzenia bez okularów, która spełnia oczekiwania najbardziej wymagających pacjentów. H i g H l i g H t s Our results confirm very good tolerance of trifocal intraocular lenses PanOptix®, and a quality of vision without spectacles that meets the expectations of the most demanding
more » ... nts. jarosław Marek, angelika Ogar Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu Kierownik Oddziału Okulistyki Operacyjnej: dr n. med. Jarosław Marek Trifocal intraocular lens PanOptix®. The first year of experience streszczeNie Roczna obserwacja od wprowadzenia w 2015 r. soczewek PanOptix® i wyniki wszczepienia ich do 50 oczu w Ośrodku Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu wskazują, że zapewniają one wysoką jakość i komfort widzenia oraz są bardzo dobrze tolerowane. Praktyczne doświadczenia potwierdzają zalety konstrukcji soczewki w zakresie innowacyjnej dystrybucji energii światła ENLIGHTEN. Wszczepienie soczewki PanOptix® (Alcon) u 94% z 50 operowanych oczu umożliwiło widzenie dali, bliży i odległości pośrednich bez konieczności stosowania okularów. Nasze doświadczenia wykazały niski wskaźnik dysfotopsji, szybką neuroadaptację, bezpieczeństwo i przewidywalność wyników, co zapewnia wysoki poziom zadowolenia pacjentów w różnym wieku oraz zachęca do szerszego stosowania trójogniskowej soczewki PanOptix®.
doi:10.24292/01.ot.301216.07 fatcat:t5zu3vjvz5c3hemah6qsudslue