O zakonitem sorazmerju med starostnimi in drugimi sistemskimi lastnostmi frazeoloških enot (na gradivu slovenskega jezika)

A. POLIKARPOV, T.V. FILIMONOVA
2005 Slavistična Revija  
Predmet pričujoče raziskave je analiza sistemskih korelacij med nekaterimi pomembnimi lastnostmi frazeoloških enot, kot so njihova starost, stopnja večpomenskosti, stopnja idiomatičnosti oz. semantične zlitosto, semantični tip (in sicer glede na prisotnost/odsotnost denotativno-negativnih in subjektivno-negativnih sestavin pomena FE), stopnja uporabnosti, stilno-plastne značilnosti itd.
doaj:e61517ad0aa0411782f85d94d556619d fatcat:dblmtcpnufeixmg3wp5xychhuq