Psihološka pomoč po kriznih dogodkih [chapter]

Mateja Štirn, Vita Poštuvan
2020 Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja  
Krizni dogodek lahko pri človeku vsaj za kratek čas bolj ali manj zamaje njegovo ravnovesje, občutek varnosti, zaupanja. Če gre za travmatske dogodke, lahko takšna izkušnja vpliva do te mere, da »obarva« vse druge izkušnje, določa doživljanje sedanjosti in pričakovanje prihodnosti. Po izkušnji kriznega dogodka se ljudje soočajo z različnimi psihičnimi, telesnimi in socialnimi posledicami. Potek odziva na te izkušnje je odvisen od vrste, okoliščin, intenzitete in trajanja dogodka, od lastnosti
more » ... sameznika, ki je doživel dogodek, od podpore, ki jo je bil posameznik deležen po tovrstni izkušnji. Različni krizni dogodki »kličejo« po različnih oblikah podpore in pomoči. V primeru travmatskih dogodkov je potrebno praviloma najprej ponovno vzpostaviti občutek varnosti, ki je po takšnih dogodkih zamajan ali porušen. V travmatskem dogodku prizadetim posameznikom je pomembno predstaviti informacije glede procesa odziva na travmatsko izkušnjo, obvladovanja posledic, jim pomagati pomiriti se, omogočiti razbremenitev stiske, jih podpreti pri povezovanju s socialno podporno mrežo, jim izhajajoč iz njihovih aktualnih potreb in skrbi pomagati poiskati praktično pomoč in podporo, jim predstaviti informacije o storitvah strokovne pomoči, ki so jim na voljo. To zagotovimo v procesu prve psihološke pomoči, ki vključuje 8 »korakov«: kontakt, varnost, stabilizacijo, zbiranje informacij o trenutnih potrebah in skrbeh, praktično pomoč in podporo, povezovanje s socialno podporno mrežo, informacije glede obvladovanja težav kot posledic travmatske izkušnje, povezovanje s sodelujočimi strokovnimi službami, storitvami. S kriznimi dogodki se srečujemo v različnih delovnih organizacijah. Odziv vodstva in zaposlenih predstavlja pomemben dejavnik zagotavljanja ustrezne podpore in pomoči za posameznike, ki so doživeli krizni dogodek, ter tudi za njihove bližnje, kolektiv, organizacijo. Za ustrezen odziv ob kriznih dogodkih in soočanje s posledicami je ključna vnaprejšnja pripravljenost za ravnanje v in po kriznih dogodkih. Podpora in pomoč po kriznih dogodkih morata biti prilagojeni specifični situaciji, skupini, posamezniku. Poštuvan, V. (ur.). (2020). Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja (str. 73-88). Založba Univerze na Primorskem.
doi:10.26493/978-961-6963-17-6.73-88 fatcat:n7mfxsxeivdz5l35m3czn24ffa