De tijdelijke opslag van radioactief afval in ziekenhuizen [report]

LHA Boudewijns, M van der Linden, D Siegersma
2020
Pagina 2 van 57 Colofon © RIVM 2020 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave.
doi:10.21945/rivm-2020-0034 fatcat:6hzyq4xttvdtbkikyfk63n7pzm