Lichen planus of the Oral Mucosa
Lichen planus ústnych slizníc

S. Timková, J. Minčík, M. Riznič, E. Ďurovič, A. Konečná
2018 Česká stomatologie/Praktické zubní lékařství  
Stomatologická klinika LFUPJŠ a UN L. Pasteura, Košice SKZL-Regionálna komora zubných lekárov, Košice SÚHRN Predmed zdelenia: Autori v prehľadovej práci opisujú orálny lichen planus ústnych slizníc (OLP). Pojednávajú o klasifikácii tohto ochorenia, ktorá bola prvotne uvedená pre dermatologickú prax. Opisujú klasifikáciu podľa Andreadisa, ktorá je osvedčená v stomatologickej praxi v súvislosti s klinickým delením gingivitis desquamativa. V praxi pre potreby orálnej medicíny sa používa klinické
more » ... lenie OLP na tri formy: retikulárna forma, plak forma a erozívna forma. Kľúčové slová: lichen planus ústnych slizníc -orálne zdravie -gingivitis desquamativa -klasifikácia lichen planus SUMMARY Aim of study: In the work the authors describe oral lichen planus of the oral mucosa (OLP). They discuss the classification of this disease, which was first listed for dermatological practice. They describe the Andreadis classification, which is proven in dental practice in connection with the clinical division of gingivitis desquamativa. In practice, for the needs of oral medicine the OLP clinical division is used in three forms: reticular form, plaque form and erosive form.
doi:10.51479/cspzl.2018.015 fatcat:oekrkntyyzee5cz5vm3ioglbwm