Murat Nehri ve Kollarında (Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye) Yaşayan Musul İnci Balığı (Alburnus mossulensis)'nın Metazoan Parazitlerinin Mevsimsel Enfeksiyonu

Ali Ömer TUNÇ, Mustafa KOYUN
2018 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
This study was conducted to determine the frequency of metazoan parasitic infections of Mosul bleak (Alburnus mossulensis) in Murat River in Eastern Anatolia, Turkey. A total of 182 host fish were investigated, from January 2015 to March 2016. There were 972 metazoan parasites recorded in collected samples. Six species of Monogenea (Dactylogyrus holciki, Dactylogyrus lenkorani, Dactylogyrus alatus, Dactylogyrus vistulae, Gyrodactylus sp., and Paradiplozoon homoion), one species of Digenea
more » ... stomum spathaceum), two species of Cestoda (Caryophyllaeus laticeps, Ligula intestinalis), one species of Nematoda (Rhabdochona denudata), one species of Hirudinea (Piscicola geometra), and one species of Copepoda (Eergasilus sp.) observed respectively. According to their prevalence from high to low ranks; Eergasilus sp. (34.6%), D. spathaceum (33%), P. homoion (19.8%), D. holciki (12.1%), C. laticeps (7.1%) D. alatus (6.6%), D. lenkorani (4.9%), R. denudata (4.9%), Gyrodactylus sp. (3.8%), P. geometra (1.6%), D. vistulae (1.1%) and L. intestinalis (0.5%) were calculated. Among these parasites D. lenkorani, D. vistulae, P. homoion, C. laticeps and R. denudata are the first record on Mosul bleak and D. holciki is the first record for Turkey freshwater fish parasites. (Alburnus mossulensis)'nın Metazoan Parazitlerinin Mevsimsel Enfeksiyonu Özet Bu çalışma Murat Nehri (Doğu Anadolu Türkiye)'indeki Musul İnci balığı (Alburnus mossulensis)'nda bulunan metazoan parazitlerin enfeksiyon dağılımını saptamak amacıyla yapılmıştır. Ocak 2015 -Mart 2016 tarihleri arasında incelenen 182 balık örneğinde 12 farklı parazit türünden toplam 972 parazit kaydedilmiştir. Bu parazitlerden sırasıyla Monogenea'dan altı tür (Dactylogyrus holciki, Dactylogyrus lenkorani Dactylogyrus alatus, Dactylogyrus vistulae, Gyrodactylus sp. ve Paradiplozoon homoion), Digenea'dan bir tür (Diplostomum spathaceum), Cestoda'dan iki tür (Caryophyllaeus laticeps, Ligula intestinalis), Nematoda'dan bir tür (Rhabdochona denudata), Hirudinea'dan bir tür (Piscicola geometra), ve Copepoda'dan bir tür (Eergasilus sp.) görülmüştür. Bu parazit örneklerinin prevalenslarının sırasıyla en yüksek orandan en düşük orana doğru; Eergasilus sp.(%34.6), D. spathaceum (%33), P. homoion (%19.8), D. holciki (%12.1), C. laticeps (%7.1) D. alatus (%6.6), D. lenkorani (%4.9), R. denudata (%4.9), Gyrodactylus sp.(%3.8), P. geometra (%1.6), D. vistulae (%1.1) ve L. intestinalis (%0.5) olarak bulunmuştur. Kaydedilen bu parazitlerden D. lenkorani, D. vistulae, P. homoion, C. laticeps ve R. denudata A. mossulensis için ve D. holciki ise Türkiye tatlı su balık parazitleri için ilk kayıt olmaktadır.
doi:10.30910/turkjans.421357 fatcat:esd5im46mfd6xmnv2o5rnqx6gm