Mnemoniklər və yaddaş üçün digər koqnitiv vasitələr tibbi təhsildə və gündəlik həkim praktikasında

Sahil Mirzəyev
2019 EURASIAN JOURNAL OF CLINICAL SCIENCES  
Zəmin. Ədəbiyyata baxış keçirilərək bəzi xəstəliklərin diaqnostikasına yardım üçün Azərbaycan dilində köməkçi yaddaş vasitələrinin ("mnemonik") istifadəsinin mümkünlüyü nəzərdən keçirildi. Material və Metodlar. Bizim tərəfimizdən aidiyyəti olan kliniki təlimatlara, orijinal məqalələrə, monoqrafiya və rəhbərliklərə baxış keçirilmişdir. Əsasən son 10 ildə dərc olunmuş materiallara diqqət verilmişdir. Məqsəd: Qəfil ürək dayanmasının (asistoliya və nəbzsiz elektrik aktivliyi) geri dönə bilən
more » ... ri və aurasız epizodik miqren timsalında patoloji vəziyyətlərin diaqnostikası ilə bağlı yaddaşa köməkçi vasitələrin ("mnemonik" və digər koqnitiv yardımçı vasitələr) təklif edilməsi Nəticə: Cəld diaqnostikaya kömək məqsədilə Azərbaycan qədim mifologiyasına əsasən yaradılışın 4 ünsürü (su, od, yel və torpaq) qəfil ürək dayanmasının geri dönə bilən səbəblərinin, "həssas PUMA" mnemoniki isə aurasız epizodik miqrenin diaqnostik meyarlarının yadda saxlanması üçün istifad edilə bilər
doi:10.28942/ejcs.v2i1.59 fatcat:nc42zesrozfivpo7trgubyphmu