Non-Compliance Risk Management in a Bank – Measurement or Monitoring?
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie?

Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska
2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2015.49.4.347 fatcat:wxng45oykjcixh7cpidfayp5ky