МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО В ПОЕЗІЇ С. САПЕЛЯКА

Я. А. Скидан
2019 Lіngvіstichnі doslіdzhennja  
Тема слова належить до традиційних у поезії, проте і до сьогодні не втрачає своєї важливості. Трансцендентна сутність слова знаходить своє вираження і на мовному полотні поезій С. Сапеляка. У статті здійснено спробу дослідити особливості мовного вираження концепту СЛОВО в поетичних текстах С. Сапеляка. Сьогодні творчість цього поета в аспекті мовознавства залишається малодослідженою, що зумовлює актуальність статті. Мовно-поетична картина світу С. Сапеляка наповнена образами слова, мовне вираження якого й стало предметом нашого дослідження.
doi:10.34142/23127546.2019.51.21 fatcat:yhp7havaq5cnflyv4hqjq4tuka