A kereszténység története a Kárpát-medencében 374-456 között [article]

Nagyné Hudák Krisztina, Sághy Marianne, Tóth Endre
2014
Péter és Pál apostolok mint az orthodoxia védelmezői..........................................80 A győzelmi propaganda hangsúlyozásának oka...................................................81 "Beszélő"ládikák -egy sajátos forráscsoport......................................................83 A ságvári ládikaveret Péter-Pál-Timóteusábrázolása...........................................83 Egy valeriai karikatúra? A kisdorogi Arius-téglakarcolat.......................................86 IV. A
more » ... énység helyzete a pannoniai provinciákban a 4. század utolsó negyede és a hun kor között......................................................................................89 IV.1. A történeti-gazdasági környezet.................................................................89 IV.2. Az anyagi kultúra germanizálódása az 5. század elején. A Közép-Duna-vidéki keleti germán koiné. Röviden a foederati problémáról..............................................91 IV.3. A pannoniai provinciák feladása.................................................................93 IV.4. A provinciális lakosság menekülése Pannoniából és ereklye-átvitelek az 5. század első harmadában..........................................................................................95
doi:10.15476/elte.2013.009 fatcat:fdrgsv4iv5dpriaszy4tbdiyda