Komparativna europska iskustva s upravljanjem učinkovitošću

Romea Manojlović Toman
2019 Hrvatska i komparativna javna uprava  
U radu se komparativno istražuje te se daje pregled sustava upravljanja učinkovitošću u četirima europskim zemljama: Velikoj Britaniji (pritom se zasebno analizira Englesku, Škotsku i Wales), Austriji, Italiji i Danskoj. U svakoj zemlji opisuje se način mjerenja učinkovitosti na lokalnoj ili središnjoj razini vlasti, temeljne svrhe za koje se informacije dobivene mjerenjem koriste, period kada je sustav uveden i mijenjan, glavno tijelo koje je zaduženo za sustav te stvarni efekti do kojih je
more » ... ekti do kojih je sustav doveo. Uz opis i objašnjenje stanja, kategoriziraju se zemlje s obzirom na razvijenost sustava upravljanja učinkovitošću. Uz to, cilj je rada i primjena komparativnih iskustava kako bi se formulirale preporuke za unaprjeđenje upravljanja učinkovitošću u Hrvatskoj, stoga se prikazuje i postojeći sustav upravljanja učinkovitošću u Hrvatskoj.
doi:10.31297/hkju.19.4.4 fatcat:6z2wtqvrtnapboareejxfmwyr4