Zaburzenia odżywiania się – częsty problem współczesnej młodzieży

Dorota Kochman, Marzena Jaszczak
2021 Innowacje w Pielęgniarstwie  
Wstęp. Zaburzenia odżywiania się stanowią bardzo ważny problem zdrowotny XXI wieku zarówno w Polsce jak i na świecie. Dotyczy on przede wszystkim dziewcząt w wieku dojrzewania oraz młodych kobiet, jednakże coraz częściej także chłopcy cierpią na zaburzenia odżywiania. Grupa ta, pod względem tworzenia własnych postaw żywieniowych, charakteryzuje się wysoką podatnością za wpływ społeczno-kulturowy i rodzinny. Cel. Celem pracy jest analiza wybranych zaburzeń odżywiania w światle literatury
more » ... tu. Materiał i metody. W pracy dokonano przeglądu literatury poświęconej zaburzeniom odżywiania. Przegląd. Zaburzenia odżywiania definiowane są jako szkodliwy dla jednostki sposób odżywiania przejawiający się niewłaściwymi zachowaniami w aspekcie ilości, sposobu, częstości jedzenia posiłków, a także jakości potraw oraz towarzyszących emocji. Na występowanie zaburzeń odżywiania się ma wpływ szereg czynników. Nigdy nie należy kończyć leczenia na etapie pomocy w objawach somatycznych. Wnioski. Niewątpliwie bardzo ważna jest rola pielęgniarki w opiece nad osobą z zaburzeniami odżywiania i profilaktyce tych stanów.
doi:10.21784/iwp.2021.024 fatcat:tjbsna6xtzaojggxu6uqtickfm