Features of the formation of microconidia by the fungus Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Особливості формування мікроконідій грибом Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

M. Y. Pikovskyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, M. M. Kyryk, V. V. Bоrodai, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
2020 Bìoresursi ì prirodokoristuvannâ  
Національний університет біоресурсів і природокористування України Анотація. Гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary належить до небезпечних патогенів, що викликають значні економічні втрати сільськогосподарських культур. Його популяції є поліморфними за морфологофізіологічними та біохімічними ознаками. У біологічному циклі розвитку патоген розмножується статевим і безстатевим способом, продукуючи різні структури. Водночас особливості формування конідіальної стадії є недостатньо вивченим.
more » ... остатньо вивченим. Мета дослідження -встановити особливості формування мікроконідій S. sclerotiorum і вивчити їхню морфологію. Об'єктами досліджень були уражені стебловою формою білої гнилі зразки рослин сої, ріпаку, соняшнику, гороху та жоржини, відібрані в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Установлена здатність гриба S. sclerotiorum продукувати in vitro мікроконідії різними шляхами: на поодиноких видовжених, септованих конідієносцях, довжиною 100-250 мкм і групами на коротких конідієносцях, розташованих на гіфах, товщиною 8-12 мкм. Вони утворювалися у вигляді ланцюжків на конідієгенних клітинах -фіалідах, товщина яких становила 6-8 мкм, а довжина 15-25 мкм. Розмір мікроконідій -4-5 мкм, вони гіалінові, мали кулясту форму з вираженою оболонкою та з вкрапленням у центрі. Виявлена
doi:10.31548/bio2020.01.003 fatcat:d5aeyweqq5ac7me2daard3wei4